Besiktningsperioder

Fordon oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik, som är 50 år eller äldre och motorcyklar som är 40 år eller äldre är befriade från besiktningsplikten.

För fordon som är 30-49 år och motorcyklar 30-39 år gamla, blir det ingen förändring från dagens regler. De ska kontrollbesiktas senast 24 månader efter den månad då fordonets föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Yrkesfordon med en totalvikt om max 3 500 kg besiktas första gången ett år efter ibruktagandet, därefter årligen. Med yrkesfordon räknas t ex taxi, uthyrningsbilar, övningsbilar/MC, utryckningsfordon inklusive släp och skolskjutsfordon. Dessutom räknas gengasbilar till yrkesfordon.

Personbilar och lätta lastbilar (max 3500 kg)

  • första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
  • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
  • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes

Motorcykel, Husvagn och lätta släp (max 3500 kg)

Första besiktning skall göras inom 48 månader. Nästkommande besiktningar skall göras efter 24 månader ifrån senast gjorda besiktning.

Boka tid