Kontrollbesiktning

Se exempel nedan på de delar vi kontrollerar i en besiktning enligt föreskrift TSFS 2017:54.

Stomme

 • rostskador/sprickor på bärande konstruktion
 • golv
 • hjulhus
 • vitala infästningar

Hjul och styrsystem

 • fram-/bakvagn
 • fjädring
 • däck och styrdetaljer

Drivsystem

 • motor
 • bränsle-, el- och avgassystem
 • kraftöverföring

Bromssystem

 • prestanda
 • funktion
 • manövrering
 • reglering
 • transmission
 • parkeringsbromsen

Övrigt

Till exempel draganordning, vissa kontrollampor och hastighetsmätare.

Karosseri

 • bilbälten
 • vindrutor
 • dörrar
 • lastsäkringsutrustning

Kommunikationssystem

 • strålkastare
 • blinkers
 • fram- och baklyktor
 • reflexer
 • vindrutetorkare och -spolare
 • signalanordning
 • backspeglar

Miljökontroll

Vi mäter halter av koloxid (CO) och kolväten (CH) vid tomgång, koloxid- och lambdavärdet vid förhöjt varvtal. Vi mäter även opacitetsvärdet (värdet av partiklar och sot i avgaserna) på dieselbilar samt bedömer bullernivån. OBD kontroll utförs på lätta personbilar och lastbilar.

Boka tid