Registreringsbesiktning

En registreringsbesiktning genomförs för er säkerhet på nya, ombyggda eller importerade fordon.

TSFS 2010:87 2 kap. Uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen.

1 § Den som ställer in ett fordon till registreringsbesiktning ska lämna

1. uppgifter som styrker att krav i fråga om beskaffenhet och utrustning för fordonet är uppfyllda, och

2. övriga tekniska uppgifter om fordonet som behövs för genomförande av besiktning och rapportering till vägtrafikregistret.

Transportstyrelsen har infört krav på ursprungskontroll för att minska antalet bilstölder och förfalskningar inom EU. En ursprungskontroll måste genomföras på importerade fordon av Transportstyrelsen innan ett ackrediterat kontrollorgan kan utföra en registreringsbesiktning. För mer information hänvisar vi till Transportstyelsens hemsida.
Lite mer allmänt att läsa om regler för import och registrering finns på Konsument europas
hemsida.
Boka tid